Beste ouders/verzorgers.

In februari 2018 heeft de Onderwijsinspectie onze school bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De reden voor dit bezoek was dat wij drie jaar onder het landelijk gemiddelde hebben gescoord met onze Cito-eindtoets. In het oordeel van de inspectie is de school zeer zwak.

Wat gaat goed volgens de inspectie?

De school heeft het aanbod de afgelopen jaren goed ontwikkeld en de methoden en lesmaterialen voldoen aan de kerndoelen. De leerlingen gaan met veel plezier naar school en de ouders bevestigen dat. De ouders zijn zeer tevreden met het brede aanbod en de goede sfeer op school. Het pedagogisch klimaat is goed.

Wat moet beter volgens de inspectie?

Het beeld dat de leerkrachten hebben van de vorderingen van de leerlingen is niet compleet. Dat is een belangrijke reden waarom ze het onderwijs onvoldoende afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben. De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen meer leren. Om dat te bereiken moeten de leerkrachten in hun lessen meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De school kan leerlingen die meer leerstof aan kunnen meer uitdagen door ingewikkelder werk of extra opdrachten te geven. De school moet zich ook inspannen om het onderwijs in de taalklassen te blijven verbeteren.

Wij zien de noodzaak van de verbetering in en willen samen de schouders eronder zetten om de kwaliteit van ons onderwijs op Brede School de Springplank zo snel mogelijk op orde te brengen. Hiervoor hebben wij een ambitieus verbeterplan opgesteld. Het plan van aanpak ligt ter inzage bij de directeur.

Ouders en leerlingen mogen van ons verwachten dat wij de kwaliteit van ons onderwijs weer snel op peil hebben! Hier hebben wij het volste vertrouwen in.

Team Brede School de Springplank.

 

Het volledige inspectierapport kunt u hier downloaden.

Leest u liever de samenvatting voor ouders, dan klikt u hier.