Tevredenheidsonderzoek ouders

 In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Personeeltevredenheidspeiling 2014 (PTP2014). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van uw school wordenvergeleken.

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:
• Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.
• De personeelsbetrokkenheid.
• De marktpositie van de school.

 Tevredenheidsonderzoek ouders.Tevredenheidsonderzoek leerlingen

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Personeeltevredenheidspeiling 2014 (PTP2014). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van uw school wordenvergeleken.

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:
• Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.
• De personeelsbetrokkenheid.
• De marktpositie van de school.

 Tevredenheidsonderzoek leerlingen.

Tevredenheidsonderzoek personeel

 In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Personeeltevredenheidspeiling 2014 (PTP2014). De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland. Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van uw school wordenvergeleken.

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:
• Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie.
• De personeelsbetrokkenheid.
• De marktpositie van de school.

 Tevredenheidsonderzoek personeel.